آکادمی تخصصی مالی بنیت

برگذارکننده دوره های آموزش مالی

دوره های آموزشی خاص به همراه کار آموزی در محیط

آموزش
تحلیلگری بازارهای
مالی بین المللی

آموزش
تحلیلگری بورس

آموزش
سیستم های مالی
ویژه بازار کار

تحلیل گری
بازار های مالی

مشاوره
بازار های مالی

خدمات مالی و
مالیاتی

تا نتیجه با شما هستیم

آکادمی بنیت این اطمینان را به شما می دهد که پس از پایان دوره های آموزشی و اخذ مدرک رسمی  می توانید یک تحلیل گر و یا یک حسابدار ماهر شوید.
شما می توانید به صورت رایگان در جلسات معارفه و مشاوره های ما شرکت کنید.